Planowanie

projekt_wstepny
Permalink Gallery

Projekt wstępny

Propozycja_maszt_-_Bobrowskiego
Permalink Gallery

Planowanie, Kraków

Planowanie, Kraków

Planowanie umieszczenia
masztów – Kraków

wizja_lokalna
Permalink Gallery

Wizja lokalna, Kraków

Wizja lokalna, Kraków

Wizja lokalna – określenie LOS
widoczności – Kraków