MPLS – Multiprotocol Label Switching

– technika stosowana przez routery, w której trasowanie pakietów zostało zastąpione przez tzw. przełączanie etykiet.
Pomimo że teoretycznie istnieje możliwość zastosowania MPLS do przełączania pakietów dowolnego protokołu trasowanego (na co wskazuje słowo Multiprotocol w nazwie), praktyczne zastosowania dotyczą jedynie protokołu IP. Uogólnieniem techniki przełączania etykiet na inne mechanizmy zwielokrotnienia jest GMPLS (Generalized MPLS).
MPLS nazywany jest „protokołem warstwy 2,5″, ponieważ korzysta z zalet warstwy 2 (modelu OSI) – wydajności i szybkości oraz warstwy 3 – skalowalności. Łącząc je, poprawia działanie usług dostarczanych w sieciach IP. Umożliwia rezerwacje pasma dla przepływu ruchu, gwarantuje rozróżnienie wymagań Quality of Service i implementowanie Virtual Private Network.
MPLS, choć nie jest to konieczne, działa najlepiej na urządzeniach, które wymieniają etykiety sprzętowo. Jest to szybsze i lepsze, niż przełączanie w trakcie którego analizowany jest cały nagłówek, by odnaleźć miejsce następnego skoku.

e-signals oferuje:

Wieże i maszty
Aluminiowe, stalowe i maszty jezdne. Stojaki balastowe, uchwyty antenowe, drabinki kablowe. Montaż i konserwacja.
Radiolinie
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SIAE MICROELETTRONICA Spa – 60 lat doświadczenia w radioliniach. Radiolinie do przepustowości 2,5 Gbps. Technologia XPIC, Full Outdoor. Radiolinie E-Band, V-Band. Pasma nielicencjonowane, licencjonowane. Montaż, uruchomienie, serwis 24h.
Łącza
3,6-3,8 GHz na terenie kraju, Punkt-Punkt, Punkt-Wielopunkt.

Nasze realizacje

ALFOplus 17 GHz 80%
ALFOplus 24 GHz 10%
ALFOplus 7-42 GHz 20%
E-band 20%