920x270_v2

iNET group – spółka i zarazem stowarzyszenie, zrzesza już w swoich szeregach ponad 200 operatorów telekomunikacyjnych, reprezentujących grupę małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

Swoją działalnością, spółka przede wszystkim stara się pomóc operatorom w prowadzeniu ich biznesu telekomunikacyjnego. Integrując zakupy sprzętu, znacznie wpłynęła na dostępność i obniżenie cen urządzeń telco na polskim rynku. Konsolidując zakupy łącz oraz pozostałych usług teletransmisyjnych, negocjując warunki w imieniu członków, iNET group przyczynił się do znacznego obniżenia cen tych usług, co przełożyło się na bezpośredni wzrost opłacalności świadczonych usług.

 

Co pół roku iNET group organizuje ogólnopolskie spotkania operatorów ISP pod hasłem
iNET-meeting.

Konferencja iNET-meeting pozwala uczestnikom  na zawarcie bezpośrednich kontaktów z dostawcami sprzętu, usług i rozwiązań telekomunikacyjnych, wymianę wzajemnych doświadczeń, zawarcie nowych znajomości.

Projekt iNET-meeting jest realizowany, aby wspierać współpracę między-operatorską, pokazywać nowości rynkowe, wymieniać między sobą doświadczenia, oraz zintensyfikować działania w ramach naszej grupy.

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 7 I 8 LISTOPADA W HOTELU STOK W WIŚLE. Współpraca firm Digital Hardware i E-Signals zaowocowała uczestnictwem w 12 edycji iNET-meeting jako Sponsora Srebrnego.